Smittevern

Vegadagan tar smittevern på alvor! Som arrangør gjør alt vi kan for at Vegadagan 2021 gjennomføres som planlagt, men uten at det går på bekostning av helsefaglige retningslinjer og sikkerheten til gjester, artister og medarbeidere. For at dette skal gå, trenger vi din hjelp, og ber om at du følger de retningslinjene og reglene som gjelder.

Vi, som andre arrangører, følger nøye med på utviklingen og vil ta nødvendige avgjørelser i tråd med vedtak som fattes av nasjonale og lokale helsemyndigheter. Vi vil informere publikum så fort det kommer endringer som får konsekvenser for arrangementene.

Våre viktigste tiltak for en trygg og god gjennomføring av Vegadagan omfatter:

  • Begrenset antall publikummere, og opprettholdelse av avstand på alle konserter, i henhold til gjeldende regler
  • Registrering av kontaktinfo for alle publikummere ved inngang til arrangementene. Dette er av hensyn til smittesporing dersom det skulle oppstå en smittesituasjon. All kontaktinformasjon slettes 14 dager etter arrangement, av hensyn til GDPR.
  • På arrangementer med alkoholservering, vil det være servering i henhold til de gjeldende reglene for dette.
  • Håndsprit er tilgjengelig på alle arrangementer.
  • Vi informerer vårt publikum på alle arrangementer om å følge disse viktigste punktene:

Er du syk, holder du deg hjemme. 

Sørg for god håndhygiene og hold avstand.

Husk å vaske hendene godt, benytt våre håndspritdispensere og holde minst én meters avstand.

Følg reglene!

Publikum som ikke overholder smittevernsreglene, kan bli bortvist fra arrangementet.

Velkommen til Vegadagan 2021 og en trygg og god kulturopplevelse!